Sitter du i Noviums styrelse 2016?

Noviums fullmäktige,styrelse, personal, studeranderepresentanter, studerandeföreningar, studerandekår… Listan är lång med olika titlar som Novium oftast använder då man presenterar sin verksamhet, men vad är styrelsen och vad gör den egentligen? Fullmäktiget är Noviums högsta beslutande organ, vilket betyder i stora drag att fullmäktiget är styrelsens förman. Styrelsen består och har bestått av 7 medlemmar, med andra ord en styrelseordförande, en viceordförande och 5 ledamöter. Ansvarsområden och underansvarsområden för dessa styrelsemedlemmar har varierat från år till år. styrelsen.jpg

För år 2015 ser styrelsen ut på följande sätt:

Namn Studerar Studieort Ansvarspost i styrelsen Underansvars- område i styrelsen
Andreas Hindrén Informations- behandling Raseborg Ordförande Kontakten till studerande- föreningarna
Niclas Andersson Byggingenjör Vasa, Wolffskavägen Vice ordförande och Högskolepolitiskt ansvarig Studeranderepresentanter och Vasa samarbete
John Nordqvist Socionom Åbo, Nunnegatan Socialpolitiskt ansvarig Åbo samarbete
Clara Hindersson Företags- ekonomi Vasa, Wolffskavägen Tutoransvarig Nord (Vasa och Jakobstad) PR
Anna Holmberg Byggingenjör Raseborg Tutoransvarig Syd (Åbo och Raseborg) Bistår inom internationella området i Åbo och Ekenäs, samt Ekenäs-bevakning
Rebecca Ek Radiografi och strålbehandling Vasa, Seriegatan Kulturansvarig Jakobstad bevakning
Daniella Maher Nursing Vasa, Seriegatan Internationellt ansvarig Erasmus Student Network

Nu undrar du säkert vad som krävs av dig som funderar på att söka till styrelsen 2016?

Det jag personligen tycker är öppenhet, samarbetsförmåga och vilja att lära dig nya saker. Att få sitta i Noviums styrelse är ett förtroendeuppdrag man skall vara stolt över, för du representerar alla studerande i Yrkeshögskolan Novia och vid vissa tillfällen representerar du studerande i Finland vid internationella tillställningar.

Jag tänker inte ljuga för er och säga att man inget behöver göra då man sitter i styrelsen, för saker som bör förbättras och åtgärdas finns alltid, men det jag kan lova är att om du själv vill kommer året i styrelsen vara ett år du länge kommer minnas och du kommer få erfarenheter som det är svårt att få annanstans ifrån.

Jag önskar dig som kandiderar i styrelsen allt väl och lycka i valet, och har du frågor om Novium eller styrelsen så är det bara att ta kontakt 🙂

Novium hälsningar

Andreas Hindrén

Noviums Styrelseordförande 2015

 

Annonser

Varför rösta i Kårvalet?

Vem är du?
Mathias Backlund, skogsbruksingejörsstuderande för fjärde året. Jag är EKA Ekenäs Kåravdelnings styrelseordförande och Noviums 1. viceordförande i fullmäktige.Backlund

När röstade du första gången i Noviums kårval?
Det var hösten 2012, då jag själv började studera.

Varför röstade och varför röstar du?
Varför int? Jag förlorar inte något på att rösta. Tog några minuter att fixa det, alltså att få namnet på röstsedeln.

Jag anser att det är en viktig sak att rösta. Man skall rösta i kårvalet så vi har folk som bevakar våra intressen och som ser till att studerandes röst hörs.

Vad är Novium i dina ögon?
Novium är studerandes stödpelare. Det är vad Novium är i mina ögon.

Vad skulle hända om Novium inte skulle finnas?
Studerande skulle garanterat ha en sämre tillvaro.

För de som funderar om de ska rösta eller inte i kårvalet, vad skulle du vilja säga till dem?
Tänk på hur pass bra studerandemiljön vi har i dagens läge och att framtida generationer skall ha lika bra studerandemiljö som vi. Att rösta i kårvalet, är inte bara en röst på en person utan en påverkan hur studerandes framtid skall se ut.

Text/Intervjuare: Andreas Hindrén